title

ORGANISATION OG VPAC

 

LEDELSE

 

Lars Holten
Direktør

 

Stig Claussen
Driftschef
 

 

 

OMRÅDEANSVARLIGE

 

Laurent Mazet
Arkæolog
Områdeansvarlig Stenalderboplads og Jernalderlandsby

 

Jutta Eberhards
Pædagog
Områdeansvarlig Skoletjenesten og vikingemarkedspladsen

 

Lotte Rask
Cand.mag. i kultur og sprogmødestudier
Områdeansvarlig Landbohusene

 

Veronica Hultberg
Butiksleder

 

BESTYRELSE

 

Kristian Kristiansen
Professor Göteborgs Universitet, Dr. Phil.
Formand, forretningsudvalgsmedlem

 

Flemming Damgaard Larsen
Advokat, folketingsmedlem
Næstformand og forretningsudvalgsmedlem

 

Peter Skak-Iversen
Direktør, DONG Energy A/S
Bestyrelsesmedlem og forretningsudvalgsmedlem

 

Dorte Kiilerich
Indehaver og Direktør, Living Concepts APS
Bestyrelsesmedlem

 

Christine Antorini
Cand. comm, folketingsmedlem
Bestyrelsesmedlem

 

Asger Høeg
Direktør Experimentarium
Bestyrelsesmedlem

 

Rane Willerslev
Ph.d. og professor, Institut for Antropologi, Aarhus Universitet
Bestyrelsesmedlem

 

Mette Touborg
Borgmester Lejre Kommune
Bestyrelsesmedlem

 

Søren Kähler
Civilingeniør
Bestyrelsesmedlem

 

John Munro
Godsejer Ledreborg
Observatør

 

PROTEKTOR

 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

 

 

Sagnlandet Lejre – Viden gennem oplevelser

Sagnlandet Lejre er et videnpædagogisk aktivitetscenter

Videnspædagogiske aktivtetscentre – VPAC –  er statsstøttede oplevelescentre, der gennem lærerige, praktiske  og udfordrende aktiviteter for alle sanser arbejder for at give børn og voksne viden og indsigt i natur, historie og videnskab .

De videnspædagogiske aktivitetscentre bygger bro mellem forskning, undervisning og store og små i det danske samfund.

Læring gennem aktiv deltagelse

De videnspædagogiske aktivitetscentre  tilbyder en bred vifte af formidlingsaktiviteter af international standard. Aktiviteterne bygger på børns og voksnes aktive deltagelse – og på de nyeste formidlingsteknikker. Det gør formidlingen dynamisk, fremsynet og spændende!

Nye Læringsformer – i tæt samspil med undervisningsektoren

En del af aktiviterne er målrettet undervisningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår i et uformelt læringsmiljø – i tæt samspil med undervisningssektoren.

vpaclogo