Undervisning på vikingemarkedspladsen

VIKINGEMILJØ 920 e.v.t.

Vikingeområdet Ravnebjerg består af Gården og Markedspladsen.
Eleverne begiver sig på en tidsrejse til årene omkring 920 ­ en brydningstid, før Jellingstenen blev rejst og før danerne blev kristne. Der er en begyndende statsdannelse og en verden, der åbner sig fra nær og fjern. Undervisningen giver eleverne indtryk af et vikingemiljø, hvor hverdagslivet krydres med besøg fra fjerne egne. I kommer som fostersønner og fosterdøtre til Ravnebjerg og deltager i små optrin omkring handelsaktiviteter, omgangsformer, tro og magtforhold. Instruktørerne arbejder i roller som vikinger. Klassen bliver delt i en pige­ og drenge­ gruppe.

Ravnebjerg tilbyder dagsforløb af enten 1½ eller 3½ times varighed og lejrskoleophold med op til fire overnatninger.

Lange lejrskoler foregår fortrinsvis på Gården. Dagsforløb og korte lejrskoler foregår fortrinsvis på Markedspladsen.

Al madlavning foregår efter anvisning udendørs over bål og i lerovne.
I tilknytning til vikingeområdet Ravnebjerg findes Multihuset med køkkenfaciliteter til forråd, køleskab, elkedel og kaffemaskine, samt toiletter, omklædningsrum og bad.

Ved booking med overnatning vil I ca. en måned inden jeres besøg få tilsendt praktiske oplysninger om opholdet.

Vikingeområdet Ravnebjerg er åbent for ophold, også når resten af Sagnlandet Lejre er lukket. Det er muligt at tilmelde sig to år frem.

Gården

Gården er et rekonstrueret miljø bestående af et stuehus med husgeråd, en køkkengård med vaskeplads, ildsteder og ovne, samt en tømmerplads, et skovområde og et huggehus med tilhørende udstyr og værktøj.

På området er der desuden tre sovehytter med brændekomfur og plads til overnatning for 10­12 personer i hver og en hytte, der kan bruges til lærerværelse.

I indkvarteres i to eller tre sovehytter på sovebrikse med fåre­ skind som liggeunderlag. Der er brændekomfur og olielamper.

På Gården har I travlt med at udføre dagens gerninger med køkken­, tekstil­ og husflidsarbejde og håndværk.

Pigerne arbejder oftest i stuehuset og køkkengården med mad, uld og små sysler og håndværksaktiviteter.
Drengene arbejder mest i skoven og huggehuset.

I har rollen som „fastboende vikingebønder“. I løbet af ugen får I nok lejlighed til at optræde som værter for den klasse, der kommer som „omrejsende håndværkere og handelsfolk“ på Markedspladsen. Til gengæld vil den klasse så nok indbyde jer til en tuskhandel.
Så tag nogle handelsvarer med jer, som I selv kan fremstille i skolen eller derhjemme.

Markedspladsen

Markedspladsen er indrettet som en handelsgade omgivet af en smedje og store sove­ og arbejdstelte indrettet med bænke, kister og masser af værktøj og husgeråd – alt sammen kopier af fund fra vikingetiden. Ved køkkenteltet findes vaskeplads, ildsteder og ovne.

På Markedspladsen indkvarteres I i to store telte på et blødt sengeleje med ris, halm, halmmåtter og skind.
I er rejsende vikinger med handel, håndværk og madlavning i centrum for forløbet.

Pigerne arbejder ved køkkenteltet med mad og små sysler. Drengene arbejder i smedjen eller i træsmedeteltet.
I rolle som „omrejsende håndværkere og handelsfolk“ bliver
I måske budt på et festmåltid hos de „fastboende vikinge­ bønder“ på Gården. Så vil de nok til gengæld med glæde komme til marked hos jer, hvor I kan falbyde jeres egne medbragte varer. Det er en god ide, at give guderne en gave på offerstedet, før handlen begynder.

Vikingepladsen 433

Varighed: mandag kl. 10 ­ fredag kl. 12. Klassen har tre/to instruktører, som arbejder i rolle som vikinger.
Fælles mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene historie, hjemkundskab, sløjd, dansk, håndarbejde og samfundsfag. Historiekanon: Jellingstenen.
Klassetrin: bedst til 3. klasse og opefter. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Antal elever: Max 28 elever 

Pris:
pr. deltager 1260,- kr.
heraf kost og logi 500,- kr.
Mindstepris 25.200,- kr.

DEN LANGE LEJRSKOLE (FORTRINSVIS GÅRDEN)

Den lange lejrskole varer 4 døgn med ankomst mandag kl. 10 og afrejse fredag kl. 12.
På ankomstdagen skal I finde jer tilrette i jeres nye hjem. Der er velkomst, rundvisning, sikkerhedsinstruktion, lærersamtale, båltænding og hjælp til aftensmaden.

På de øvrige dage bliver I inddraget i vikingernes liv fra kl. 9.30 til kl. 15.30. Her har jeres instruktører fra Sagnlandet lavet et program til jer, hvis ikke andet er aftalt.
Om eftermiddagen og aftenen kan I fortsætte jeres forskellige sysler. I kan også lege vikingelege, tilberede aftensmad eller gå på opdagelse i Sagnlandets skønne natur.

Sent på aftenen kan I måske også se på stjerner.

På afrejsedagen er der oprydning, rengøring, afrunding og farvel.

I skal vælge, om I vil have 3 eller 2 instruktører til jeres rådighed.
Med 3 instruktører arbejder eleverne i tre grupper og får mulighed for at fordybe sig i arbejdsopgaverne i en gruppe, der som regel ikke overstiger 10 børn. Der bliver hver undervisningsdag tilbudt tre forskellige aktiviteter.

Med 2 instruktører bliver eleverne delt op i en pigegruppe og en drengegruppe. Med de mange hænder til dagens pligter bliver der også tid til leg, husflid, håndarbejde og en god historie.

Vikingepladsen 353

Varighed: ankomstdag kl. 10 ­ afrejsedag kl. 14. Klassen har to instruktører, som arbejder i rolle som vikinger. Fælles mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene historie, hjemkundskab, sløjd, dansk, håndarbejde og samfundsfag. Historiekanon: Jellingstenen.
Klassetrin: bedst 3. klasse og opefter. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Antal elever: Max 28 

Priser:
1 døgn:
Pr. deltager 470,- kr.
Heraf kost og logi 150,- kr.
Mindstepris 9400,- kr.

2 døgn:
Pr. deltager 780,- kr.
Heraf kost og logi 300,- kr.
Mindstepris 15.600,- kr.

3 døgn
Pr. deltager 1090,- kr.
Heraf kost og logi 450,- kr.
Mindstepris 21.800,- kr.

DEN KORTE LEJRSKOLE (FORTRINSVIS MARKEDSPLADSEN)

Den korte lejrskole varer 1, 2 eller 3 døgn, oftest med ankomst kl. 10 og afrejse kl. 14 efter frokost.
På ankomstdagen finder I jer tilrette med jeres nye liv som omrejsende vikinger. Der er velkomst, rundvisning, sikkerheds­ instruktion, lærersamtale, båltænding og hjælp til aftensmaden. På de øvrige dage er I med i vikingelivet fra kl. 9.30 til kl. 15.30. Her har jeres instruktører lavet et program til jer, hvis ikke andet er aftalt. Der bliver arbejdet med madlavning og vikingehåndværk. Eftermiddagsaktiviteter aftales ved lærersamtalen.

På afrejsedagen er der undervisning, oprydning, rengøring, afrunding og farvel. 

Vikingeplads, smedie

Varighed: 3 timer, kl. 10.15 ­-13.15. Klassen har to instruktører, som arbejder i roller som vikinger. 
Fælles Mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene historie, hjemkund­skab, sløjd, dansk og håndarbejde. Historiekanon: Jellingmonumenterne.
Klassetrin: 3. – 6. klasse. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Antal elever: Max 28
Pris: 1990,- kr.

EN DAG SOM VIKING

Eleverne bliver budt velkommen på Markedspladsen eller på Gården og deltager i livet som rejsende eller som fastboende viking. Der er mange gøremål, der skal ordnes. Pigerne tilbereder vikingemad på bål og gør sig nyttige med små sysler. Drengene arbejder med brændehugning og forskelligt vikingehåndværk, afhængig af årstiden og vejret. Der er måske oven i købet tid til små vikingespil og lege og en god fortælling. Forløbet afsluttes med en vikingefrokost hvor også erfaringer og oplevelser deles.

Vikingeplads 33

Varighed: 1½ time kl. 10.15 ­-11.45 eller kl. 12.15-13.45. Klassen har én instruktør i rolle som viking.
Fælles Mål: Forløbene understøtter Fælles Mål i fagene idræt, dansk og historie.
Klassetrin: 3.­- 5. klasse. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Pris: 1100,- kr.

VIKINGERNES IDRÆT

At møde verden var vikingernes vilje. De rejste ud på togt som handelsfolk, som opdagelsesrejsende og som voldelige erobrere og overfaldsmænd. For at rejse ud i verden skulle man tilegne sig forskellige færdigheder. Men hvad skulle der til, for at man kunne færdes og begå sig i fremmede egne? Det giver vikingernes idrætsbegreb, der er kendt fra den norrøne litteratur, et bud på, og det gælder både fysiske og åndelige færdigheder. Leg var i vikingetiden ikke forbeholdt børnene. Leg blev udført af både voksne og børn og ikke som tidsfordriv. Børn kunne træne de færdigheder, de ville få brug for som voksne, enten i arbejdet eller i kampsituationer. De voksne kunne dygtiggøre sig gennem øvelse i de færdigheder, de ville beherske. Hør historier om vikingernes idrætsbegreb og se, om I kan hamle op med dem i leg og dyst, som holmgang og skjaldevers.